ACTIC Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació

 La Biblioteca Pública de la Selva del Camp és centre col·laborador de l'ACTIC

 acticweb.gencat.cat/ca/

 

Què és l'ACTIC?

La sigla ACTIC correspon a la denominació "Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació".

La Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya ha desenvolupat l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC) que és un certificat acreditatiu de la competència digital entesa com la combinació de coneixements, habilitats i capacitacions en l'àmbit de les TIC.

L'ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjaçant una prova per ordinador. Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu que emetrà la Generalitat de Catalunya, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

L'obtenció de la certificació passa per acreditar els coneixements TIC mitjançant un examen virtual que es realitzarà a través d'una plataforma tecnològica expressament destinada a aquesta finalitat. El ciutadà que es vulgui examinar s'ha de presentar als centres col·laboradors de l'ACTIC, per identificar-se i realitzar l'examen.

Podeu demanar hora i informar-vos a: acticweb.gencat.cat/ca/